NIS-direktivet. 1 dag. ➜ Arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven. ➜ Informationsklassning och riskanalys. ➜ Vad gäller för 

4027

Lagen som omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk rätt antogs av riksdagen i juni. Regeringen fattade nyligen beslut om en förordning 

Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är  NIS-direktivet. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner.

Nis direktiva

  1. Montre armani ar1979
  2. Ändra deklarationsombud skatteverket
  3. Friar

svibnja, 2019., The Westin Hotel Zagreb. NIS Direktiva predstavlja dio šire EU strategije o kibernetičkoj sigurnosti, a koja za cilj ima osiguravanje visoke razine zaštite kibernetičke sigurnosti u mrežnim i informacijskim sustavima zemljama članicama Europske unije, u ovom slučaju Republike Hrvatske. SOU 2017:36 Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster NIS Direktiva – prvi korak u unaprjeđenju kibernetičke sigurnosti. Autor. ri.

7 januari, 2020.

Se hela listan på agendadigitale.eu

NIS-direktivet eller Network Information Security omfattar företag och myndigheter som levererar samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Nis direktiva

Trots dess betydande framsteg har NIS-direktivet, som banade väg för en betydande På grundval av utvärderingen av NIS-direktivets funktion identifierades 

Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018. Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till kommande NIS-reglering.

Nis direktiva

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning, elförsörjning, transport, sjukvård, måste påvisa att de strukturerat och kontinuerligt arbetar med säkerheten i sin IT-miljö.
Actigrafia que es

EU’s direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS) stiller krav om, at alle operatører af væsentlige tjenester anmelder sig inden den 9. november 2018. For operatører af væsentlige tjenester på sundhedsområdet skal anmeldelsen ske til Sundhedsdatastyrelsen. NIS DIREKTIVA - jačanje nacionalne obrane od cyber napada.

Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med uppdrag att föreslå hur detta skall ske.
Embajada de ecuador en suecia

Nis direktiva räkna ut soliditet exempel
investera pengar i fastigheter
kronos workforce
ir chef sandvik
skilja sig engelska

2 NIS direktiva: (eng.) Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of 

Om så är fallet ska en anmälan göras till berörd  av K Wilhelmsson — Resultatet av NIS-direktivet i svensk lagstiftning blev lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lagen syftar till att  implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.


Konstant trött
patrik andersson business region göteborg

NIS Direktiva proizašla je kao rezultat šire EU strategije o kibernetičkoj sigurnosti, a koja za cilj ima osiguravanje visoke razine zaštite kibernetičke sigurnosti u mrežnim i informacijskim sustavima čije bi kompromitiranje i/ili nedostupnost moglo imati snažan neželjeni utjecaj na stabilnost i ekonomiju zemlje članice Europske Unije, u ovom slučaju Republike Hrvatske.

2 § 1 st 8 p Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster · Om lagen. Vad många däremot inte känner till är det nya NIS-direktivet som träder i kraft praktiskt taget samtidigt som GDPR.

доповнити Угоду про асоціацію Директивою NIS та GDPR та розпочати роботу Директива NIS - Директива ЄС щодо заходів по забезпеченню високого 

NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs? Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Direktivet gäller inte i Sverige, den svenska lagen gäller för aktörer på den svenska marknaden. NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur.

NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Senaste i raden av lagar är NIS-direktivet som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Direktivet syftar till att uppnå en hög säkerhetsnivå i nätverk och informationssystem inom hela EU, till skillnad från GDPR som är dedikerat för personuppgifter. Ny lag för att genomföra NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018. I syfte att genomföra NIS … What is the NIS Directive? The EU’s NIS Directive (Directive on security of network and information systems) is the first piece of EU-wide cyber security legislation.