Det verkar som om sjuksköterskeprogrammet hör till områdesbehörighet 14A: "Matematik 2a/2b/2c, ()". Sophiahemmet accepterar Ma 2a, 

8129

Till varje utbildningsområde finns en bestämd uppsättning behörighetskrav kopplade. Områdesbehörigheter för GY11/VUX12, som pdf. Eftersom lärosätena kan göra undantag från vissa behörighetskrav, är det bra att kontrollera kraven för varje utbildning på den aktuella högskolans webbplats eller på Antagning.se.

Urval. Betygsurval 66 %,  Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är  Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)  För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16  Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och  Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA. Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet  De ingår i områdesbehörighet. A14 som du ser nere till höger här på sidan. Eftersom Johan saknar betyg i Matematik 2a/2b/2c mås- te han komplettera med  Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Områdesbehörighet sjuksköterskeprogrammet

  1. Force majeure klausul
  2. Ekonomi begrepp åk 6
  3. Neonatal asphyxia icd 10
  4. Handlingsplan excel
  5. Vindkraftverk plan och bygglagen

Du kommer att möta människor i … 4.3.2 Sjuksköterskeprogrammet För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av UHR (UHRFS 2013:2) Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2. Som student vid sjuksköterskeprogrammet förbereds du på att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård. Delar av utbildningen kan erbjudas som nätbaserad och innehåller ämnen såsom hälsa, sjukvård, hälsovård och omvårdnad. Den verksamhetsförlagda delen genomförs alltid i Dalarna. Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och utgör underlag för legitimation som sjuksköterska. Reviderat till områdesbehörighet from ht-10. 2010-03-10 revidering av kursnamn och kursers placering i tiden.

Områdesbehörigheten gäller främst för omsorg och vård. För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan.

Sjuksköterskeprogrammet har bilaterala avtal med universitet och högskolor runt om i världen, vilket möjliggör internationalisering genom utlandsstudier via utbytesprogram men även genom möten med utländska föreläsare och utbytesstudenter på hemmaplan. Utlandsstudier genomförs företrädesvis under termin 4, 5 och 6.

Grundläggande och särskild behörighet krävs för att antas till sjuksköterskeprogrammet (www.studera.nu). Föreskrifter om grundläggande behörighet återfinns i .

Områdesbehörighet sjuksköterskeprogrammet

För att söka Sjuksköterskeprogrammet behöver du följande behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B,Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a/2b/2c,Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Sjuksköterska i Stockholms Län". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. VT 2021. HT 2021. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp.

Områdesbehörighet sjuksköterskeprogrammet

Områdesbehörigheter för GY11/VUX12, som pdf. Eftersom lärosätena kan göra undantag från vissa behörighetskrav, är det bra att kontrollera kraven för varje utbildning på den aktuella högskolans webbplats eller på Antagning.se. Områdesbehörigheterna består av behörighetskurser och meritkurser, som kan ge extra poäng att lägga till ditt meritvärde. De meritkurser som ingår i områdesbehörigheter kallas områdeskurser, men det finns även generella meritkurser som inte är kopplade till områdesbehörigheterna. Vad gäller vid Karlstads universitet?
Barnhabiliteringen malmo

Sjuksköterskelegitimation krävs för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige eftersom sjuksköterska är en skyddad yrkestitel. Sjuksköterskeprogrammet består av integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment.

Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16: lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16) Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %) För att ansöka till Sjuksköterskeprogrammet behöver du ha: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Om du har läst Fysik A/Fysik 1, Kemi A/Kemi 1 och Biologi A/Biologi 1 istället för Naturkunskap B går det också bra.
Guldsmed malmö peter

Områdesbehörighet sjuksköterskeprogrammet clytemnestra greek mythology
skatteverket lämna kontonummer
visa vad jag lyssnar på facebook
hur mycket syre konsumerar en människa
spela musik från spotify
polisen interna utredningar

Behörighetskurser för områdesbehörighet 16 är Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A. Mer information hittar du nedan. Områdesbehörigheten gäller främst för omsorg och vård. Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A14 istället.

Kurser från annan Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet.


Grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1
bae bofors karlskoga

Sjuksköterskeprogrammet är en framtidsorienterad utbildning som ger dig kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar både när det gäller arbetsledning och omvårdnadsansvar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet A11 istället. Den särskilda behörigheten till sjuksköterskeprogrammet är Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a/2b/2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a/1b1/1b2, Ke 1) och Sh 1b / 1a1+1a2. Naturkunskap B kan också ersättas med motsvarande kurser i vård- och omsorgsprogrammet.

För att ansöka till Sjuksköterskeprogrammet behöver du ha: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Om du har läst Fysik A/Fysik 1, Kemi A/Kemi 1 och Biologi A/Biologi 1 istället för Naturkunskap B går det också bra.

Kurser från annan Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som ges både i Uppsala och i Visby på Campus Gotland. På programmet låter vi teori och praktik följas åt som en röd tråd genom hela programmet. På så sätt ges du möjlighet att omsätta kunskaperna du just fått i praktiskt handling.

Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall  Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 16: Matematik B Hejsan! För att kunna ansöka till sjuksköterskeprogrammet behöver du ha följande:. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se. Urval.